top of page

Het Huispaleis maakt belevingstheater voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen tot 6 jaar.

De basis van de voorstellingen ligt bij het therapeutisch zintuigelijk theater waar professionelen via sensomotorische prikkeling de belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking verkennen en vergroten. De deelnemers worden persoonlijk op hun niveau aangesproken.

De voorstellingen van Het Huispaleis zijn gericht op een breder publiek. De belevingswereld van kinderen tot 6 jaar sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin mensen met een verstandelijke beperking zich vaak bevinden. Ideaal om beide doelgroepen samen te brengen en een steentje bij te dragen aan een inclusieve maatschappij. Daarnaast zijn de voorstellingen ideaal om met het ganse gezin te beleven. 

 

The Huispaleis makes experience theater for people with mental disabilities and children up to 6 years old.
The basis for the performances is the therapeutic sensory theater where professionals explore and expand the experience of people with mental disabilities through sensorimotor stimulation. The participants are addressed personally at their level.
The performances of Het Huispaleis are aimed at a wider audience. The perception of children up to the age of 6 connects with the development phase in which people with mental disabilities often find themselves. Ideal to bring both target groups together and to contribute to an inclusive society. In addition, the performances are ideal for the whole family to experience. 

IMG_4164.jpg

Het belevingstheater is geen voorstelling met een klassiek verhaal. De toeschouwers worden niet aangesproken op het niveau van het verhaal, maar op het niveau van de beleving. De voorstelling is gelaagd: zowel kinderen die gericht zijn op de zintuigen als kinderen die mee zijn met het verhaal worden aangesproken. Daartussen zit er een enorm gamma aan prikkels die iedereen naar zijn niveau oppikt. Het verhaal echt kunnen volgen heeft geen prioriteit omdat er zoveel te beleven valt.

The experience theater is not a performance with a classical story. The spectators are not addressed at the level of the story, but at the level of the experience. The performance is layered: both children who are focused on the senses and children who are involved with the story are addressed. In between there is a huge range of incentives that everyone picks up to their level. Being able to follow the story is not a priority because there is so much to experience.

bottom of page