Tis het vliegen, niet de vlucht

Het hoofdpersonage Oscar, wil iets doen wat de mens al eigenlijk heel zijn leven zou willen kunnen : vliegen.

Zou het hem lukken ?

Misschien met de hulp van anderen ?

Tis het vliegen, niet de vlucht is een voorstelling over wilskracht, over doorzetten maar vooral ook over solidariteit.

The main character, Oscar, wants to do something that people could actually want to do all their life: flying.
Would he succeed?
Perhaps with the help of others?
Tis het vliegen, niet de vlucht is a show about willpower, perseverance but also about solidarity.

Ammor

Ammor vertelt het verhaal van een cowboy en z'n paard die een beetje het noorden kwijt zijn, of liever : ze zijn de liefde kwijt, de liefde voor elkaar. Samen besluiten ze om de liefde te gaan zoeken en dat wordt een avontuurlijke tocht.

Ammor tells the story of a cowboy and his horse who have lost sight of things, or rather: they have lost love, love for each other. Together they decide to look for love and that will be an adventurous journey.

ammor

ammor

Video afspelen