top of page

De jongen, de mol, de vos en het paard

Wat gebeurt er als je in het leven de weg kwijt bent ?

Als je het even niet meer weet ?

Dat is wat de personages in deze voorstelling overkomt. Ze zijn het noorden kwijt en zonder het zelf te beseffen zijn ze eigenlijk op zoek naar zichzelf en naar een thuis.

Gaandeweg ontdekken ze dat ‘thuis’ niet altijd een plek is.

Niets is wat het lijkt : de jongen is misschien wel geen jongen … de mol is niet blind, de vos niet sluw … en het paard … het paard kan vliegen.

Een voorstelling over vriendschap en troost.

In hun derde productie brengt Het Huispaleis opnieuw zintuiglijk belevingstheater. De jongen, de mol, de vos en het paard is een inclusieve theatervoorstelling voor iedereen van 0 tot 88 jaar met een speciale aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tasten, ruiken, horen … Alle zintuigen worden aangesproken daarbij ondersteund door heerlijke live-muziek.

 

Deze voorstelling is een vrije bewerking van het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charles Mackesy.

The boy, the mole, the fox and the horse

What happens when you lose your way in life ?

When you just don't know anymore ?

That is what happens to the characters in this performance. They have lost their way north and without even realising it, they are actually looking for themselves and for a home.

Gradually, they discover that 'home' is not always a place.

Nothing is what it seems : the boy may not be a boy ... the mole is not blind, the fox not cunning ... and the horse ... the horse can fly.

A performance about friendship and comfort.

In their third production, Het Huispaleis once again presents sensory experience theatre. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse is an inclusive theatre production for everyone aged from 0 to 88 with a special focus on people with intellectual disabilities.

Touch, smell, hear ... All the senses are addressed, supported by wonderful live music.

 

This performance is a free adaptation of the book The boy, the mole, the fox and the horse by Charles Mackesy.

Omslag met rug_De jongen, de mol, de vos en het paard.jpeg

Tis het vliegen, niet de vlucht
Het hoofdpersonage Oscar, wil iets doen wat de mens al eigenlijk heel zijn leven zou willen kunnen : vliegen.
Zou het hem lukken ?
Misschien met de hulp van anderen ?
Tis het vliegen, niet de vlucht is een voorstelling over wilskracht, over doorzetten maar vooral ook over solidariteit.

The main character, Oscar, wants to do something that people could actually want to do all their life: flying.
Would he succeed?
Perhaps with the help of others?
Tis het vliegen, niet de vlucht is a show about willpower, perseverance but also about solidarity.

Ammor

Ammor vertelt het verhaal van een cowboy en z'n paard die een beetje het noorden kwijt zijn, of liever : ze zijn de liefde kwijt, de liefde voor elkaar. Samen besluiten ze om de liefde te gaan zoeken en dat wordt een avontuurlijke tocht.

Ammor tells the story of a cowboy and his horse who have lost sight of things, or rather: they have lost love, love for each other. Together they decide to look for love and that will be an adventurous journey.

ammor

ammor

Video afspelen
bottom of page