top of page

In samenwerking met AP hogeschool, opleiding ergotherapie interviewden we zes kunstenaars over hun ervaringen met participatieve kunstprojecten. Hieronder ziet u het verslag hiervan.

In collaboration with AP Hogeschool, occupational therapy course, we interviewed six artists about their experiences with participatory art projects. Below you can see the report of this.

Proceskader
Poster

Op vrijdag 16 juni spelen we in de stadschouwburg van Leuven een participatieve theatervoorstelling in samenwerking met Mpc Ter Bank uit Heverlee, Sojo vzw en Idealist. Dit project kreeg als voorlopige werktitel 'De een is de ander niet'. We ontvingen steun van onderstaande partners.

On Friday 16 June we will play a participatory theater performance in the city theater of Leuven in collaboration with Mpc Ter Bank from Heverlee, Sojo vzw and Idealist. This project was provisionally given the working title 'One is not the other'. We received support from the partners below.

download.jpg
download.png
download-1.png
bottom of page