top of page

In samenwerking met AP hogeschool, opleiding ergotherapie interviewden we zes kunstenaars over hun ervaringen met participatieve kunstprojecten. Hieronder ziet u het verslag hiervan.

In collaboration with AP Hogeschool, occupational therapy course, we interviewed six artists about their experiences with participatory art projects. Below you can see the report of this.

             Poster                  Proceskader 
Auteurs : Niki Bulckmans & Inge Van Helshoecht

Op vrijdag 16 juni 2023 speelden we in de stadschouwburg van Leuven een participatieve theatervoorstelling met als titel 'De een is de ander niet'. Dit gebeurde in samenwerking met Mpc Ter Bank uit Heverlee, Sojo vzw en Idealist. We ontvingen steun van onderstaande partners.

On Friday 16 June 2023 we performed a participatory theater performance in the city theater of Leuven, tiltes 'De een is de ander niet'. This happened in collaboration with Mpc Ter Bank from Heverlee, Sojo vzw and Idealist. We received support from the partners below.

download.jpg
download.png
download-1.png
bottom of page